Vertical url

Sitename

NVH activiteiten

40-jarig jubileum NVH, Amsterdam
Symposium dat ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie. AANMELDEN    PROGRAMMA

NVH congresagenda

Digestive Disease Days najaar 2017
Inschrijven voor de Digestive Disease Days op 5 en 6 oktober a.s. kan via DEZE LINK

Buitenlandse stage

NVH buitenlandse stage vergoeding

De NVH wil graag ‘lever-talent’ stimuleren en daarom starten we een nieuw initiatief. De NVH stelt subsidies beschikbaar voor basale/translationele/klinisch onderzoekers voor een onderzoeksstage in het buitenland. Het is belangrijk dat de stagiair(e) kan aantonen dat hepatologische expertise mee wordt teruggebracht naar Nederland. De onderzoeker wordt gevraagd om het onderzoek in een A4 uit te werken, met daarin heldere doelstellingen die ook achteraf toetsbaar zijn. Indien de stage tevens dient om een internationaal onderzoeksverband op te zetten, wordt ook gevraagd om concrete doelstellingen te benoemen.

De stage moet aan de volgende criteria voldoen:

1. De stage heeft specifieke focus op de wetenschap van de lever
2. De stage vindt plaats in het buitenland, bij een gerenommeerde  instelling/onderzoeksgroep waar leveronderzoek een belangrijk aandachtsgebied is.
3. De aanvrager is 2 jaar of langer lid van de NVH
4. Aanvragen kan tot 7 jaar na het behalen van het master examen
5. De NVH vergoedt € 250,- per maand, tot een maximum van € 1500,-  (6 mnd)
6. Sponsoring van stagiair(e)s is alleen mogelijk indien het actuele NVH budget dit toelaat.
7. Na afronding van de stage, wordt een kort verslag van de resultaten verwacht dat in het Verenigingsblad ‘LEVER’ zal worden gepubliceerd.

Formulieren:

Subsidievoorwaarden
Aanvraagformulier
Verslagformulier