Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2021
Helaas kan de DLR in februari 2021 geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. We hopen elkaar in 2022 weer in Spier te kunnen treffen.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

Klinische studies

SCLEROCYST TRIAL: Behandeling van symptomatische levercysten middels een combinatie van aspiratie-sclerotherapie met pasireotide

Naar schatting heeft 2.5-11% van de bevolking één of meerdere levercysten.1 Door constante vochtproductie in de cyste kan deze dermate in volume toenemen dat er klachten ontstaan. In dit geval dient behandeling te worden overwogen. De afdeling MDL van het Radboudumc heeft in het afgelopen decennium grote expertise opgebouwd op het gebied van behandeling van levercysten.

Aspiratie-sclerotherapie
Bij een symptomatische levercyste kan behandeling middels aspiratie-sclerotherapie worden ingezet. De levercyste wordt door de interventieradioloog echogeleid percutaan gedraineerd (aspiratie) en vervolgens met een hoge concentratie ethanol geïnjecteerd (sclerotherapie). Gemiddeld wordt een diameterreductie van circa 40% verkregen. Deze effectiviteit willen wij graag verbeteren.

Pasireotide
Verscheidene trials beschrijven het remmende effect van somatostatine analogen op de groei van levercysten.2 Pasireotide is een langwerkend somatostatine analoog met een sterke affiniteit voor somatostatine receptoren. De veiligheid van dit middel is reeds bij verschillende aandoeningen aangetoond.3-5

Aspiratie-sclerotherapie + Pasireotide = SCLEROCYST-trial
Om het effect van aspiratie-sclerotherapie te versterken zijn wij dit jaar een trial gestart waarbij pasireotide aan aspiratie-sclerotherapie wordt toegevoegd. Dit onderzoek kent een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd karakter: patiënten worden geloot (1:1) voor pasireotide of placebo. Twee weken vóór aspiratie-sclerotherapie wordt intramusculair een injectie langwerkend pasireotide of placebo toegediend. Deze injectie zal twee weken na aspiratie-sclerotherapie worden herhaald. Vier en twaalf weken na aspiratie-sclerotherapie zal de cystediameter echografisch worden gemeten. Wij verwachten dat de afname van diameter van de levercyste groter zal zijn in de pasireotide groep. De totale studieduur beslaat 14 weken. Patiënten zullen gedurende de studie vijfmaal het Radboudumc bezoeken.

Wie zoeken wij?

- Patiënten met een symptomatische levercyste groter dan 5 cm
- Leeftijd 18 – 70 jaar

Belangrijkste exclusiecriteria
- Overgevoeligheid voor somatostatine analogen
- Zwangerschap of het geven van borstvoeding
- Gebruik van orale anticonceptiva of oestrogeensuppletie
- Ongecontroleerde diabetes ondanks adequate therapie
- Symptomatische cholecystolithiasis

Wij zullen de patiënt uitnodigen voor een eerste screening waarbij wordt gekeken of deelname mogelijk is. Indien u geïnteresseerd bent of vragen heeft kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon
Titus Wijnands, arts-onderzoeker Gastro-enterologie en hepatologie,
Radboudumc Nijmegen
E-mail: Titus.Wijnands@radboudumc.nl Telefoon: 06-50234804 / 024-3619190

Referenties
1. Larssen TB, Rorvik J, Hoff SR, et al. The occurrence of asymptomatic and symptomatic simple hepatic cysts. A prospective, hospital-based study. Clin Radiol 2005;60:1026-9.
2. Gevers TJ, Inthout J, Caroli A, et al. Young women with polycystic liver disease respond best to somatostatin analogues: a pooled analysis of individual patient data. Gastroenterology 2013;145:357-65 e1-2.
3. Dietrich H, Hu K, Ruffin M, et al. Safety, tolerability, and pharmacokinetics of a single dose of pasireotide long-acting release in healthy volunteers: a single-center Phase I study. Eur J Endocrinol 2012;166:821-8.
4. Wolin EM, Hu K, Hughes G, et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of a long-acting release (LAR) formulation of pasireotide (SOM230) in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: results from a randomized, multicenter, open-label, phase I study. Cancer Chemother Pharmacol 2013;72:387-95.
5. Colao A, Bronstein M, Freda P, et al. Pasireotide versus octreotide in acromegaly: a head-to-head superiority study. J Clin Endocrinol Metab 2014:jc20132480