Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2021
Helaas kan de DLR in februari 2021 geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. We hopen elkaar in 2022 weer in Spier te kunnen treffen.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

klinische studies NVH keurmerk

De NVH kan landelijk patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek dat door haar leden wordt geinitieerd beoordelen en aanbevelen.  Klik hier voor de voorwaarden en werkwijze. De onderzoeken die op deze pagina vermeld staan zijn beoordeeld en goedgekeurd.

Op onderstaande pagina vindt u op dit moment een drietal trials:

- PAS-studie
- COPE-studie
- TIPS-TRUE trial
 

PAS studie
A Multi-center, Randomized, Open-label study for Induction of HBsAg decline using an add-on treatment of peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients treated with nucleos(t)ide analogues

Het Erasmus MC is recent gestart met een nationale multicenter studie voor patiënten met HBeAg-negatieve hepatitis B, die langdurig behandeld worden met nucleos(t)ide-analogen: de PAS studie. Omdat voor HBeAg-negatieve patienten de kans op HBsAg verlies tijdens therapie klein is, en de kans op relapse na het staken van nucleos(t)ide therapie groot, moeten deze patienten vaak voor een onbepaalde tijd en mogelijk zelfs levenslang behandeld worden.

In deze multicenter randomised controlled trial onderzoeken we of toevoeging van peginterferon kan leiden tot een betere respons, waardoor nucleos(t)ide therapie mogelijk gestaakt kan worden.
In deze 72 weken durende RCT zullen in totaal 90 patiënten gerandomiseerd worden naar enerzijds peginterferon-α2a toevoeging gedurende 48 weken (n=60), of anderzijds continueren van monotherapie met nucleos(t)ide analogen (n=30). De primaire uitkomstmaat is >1 log daling van het HBsAg op week 48, ten opzichte van baseline.

Daarnaast zal gekeken worden naar HBsAg-daling op week 24 en 72, en naar HBsAg-verlies op week 48 en week 72. De belangrijkste inclusiecriteria zijn: chronische hepatitis B infectie (positief HBsAg > 6 maanden), met negatief HBeAg en positief anti-HBe in de 6 maanden voorafgaand aan start van peginterferon-α2a, en behandeling met nucleos(t)ide analogen voor minimaal 1 jaar voorafgaand aan de screening. De belangrijkste exclusiecriteria zijn gedecompenseerde leverziekte (actueel of in voorgeschiedenis), ernstige hepatitis activiteit (ALT>10x ULN), telbivudinegebruik, de aanwezigheid van een andere leverziekte, of coïnfectie met hepatitis C, hepatitis D of HIV. 

Voor meer informatie over de PAS studie kunt u contact opnemen met:
Rob de Knegt (hepatoloog, coördinerend onderzoeker)
r.deknegt@erasmusmc.nl
Margo van Campenhout (arts-onderzoeker)
m.vancampenhout@erasmusmc.nl
 


COPE-studie: COlesevelam versus PlacEbo bij cholestatische jeuk

Jeuk bij chronische lever- en galwegziekten is vaak moeilijk te behandelen. Helaas zijn de resultaten van de thans ter beschikking staande medicamenteuze opties (m.n. cholestyramine, rifampicine en naltrexon) lang niet altijd toereikend en zijn (ernstige) bijwerkingen niet uitzonderlijk. De precieze pathofysiologie van cholestatische jeuk is onbekend, maar dat galzuren of andere pruritogene stoffen in gal een rol spelen is hoogst waarschijnlijk. Colesevelam lijkt een nieuwe potentiële therapie. Het betreft een middel dat 7x potenter is in het binden van galzuren dan cholestyramine, met bijwerkingen vergelijkbaar met die van placebo. Het doel van de COPE-studie is om in een placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde studie het effect van Colesevelam op cholestatische jeuk te meten. De behandelingsduur is 3 weken, het effect wordt gemeten aan de hand van visual analogue scales, quality of life scores en foto’s van krablaesies (mede)beoordeeld door een dermatoloog. In principe kunnen alle patiënten met cholestatische jeuk deelnemen, ongeacht oorzaak en huidige behandeling. Alleen bij gebruik van cholestyramine wordt een wash-out periode van 3 weken in acht genomen. Exclusie-criteria zijn leeftijd jonger dan 18 jaar, het niet beheersen van de Nederlandse taal, een levensverwachting korter dan 6 maanden, aanwezigheid van maligniteit of zwangerschap. Gezien de moeilijke eindpunt-evaluatie is besloten het aantal studiecentra te beperken tot het UMCU, het AMC en het Erasmus MC. 

Wij hopen dat u wilt overwegen bij te dragen aan deze trial en uw patiënten met cholestatische jeuk voor deze korte studie wilt verwijzen naar  het UMCU (Karel van Erpecum; k.j.vanerpecum@umcutrecht.nl),  het AMC (Ulrich Beuers; u.h.beuers@amc.uva.nl) of het Erasmus MC (Henk van Buuren; h.vanbuuren@erasmusmc.nl). Hiertoe, maar ook voor overige informatie kunt u contact opnemen met Edith Kuiper, arts-onderzoeker in het Erasmus MC: (e.m.m.kuiper@erasmusmc.nl of ( 010 7033040 / 06 28740096).
Voor deelnemende patiënten is vergoeding van de reiskosten mogelijk.

 

Drs. Edith Kuiper, ErasmusMC
Dr. Henk van Buuren, ErasmusMC
Prof. dr. Ulrich Beuers, AMC
Dr. Karel van Erpecum, UMCU
 


TIPS-TRUE trial

Op 1 januari 2008 is een Nederlandse studie bij patiënten met een eerste of tweede oesophagus- of maagvaricesbloeding gestart, de TIPS-TRUE trial. 
Dit investigator-initiated onderzoek is een multicentrische studie vanuit de vier academische centra waar TIPS behandeling wordt verricht: het LUMC, het UMC St. Radboud, het AMC en het Erasmus MC. Daarnaast zijn er 10 niet-academische participerende centra.   

Het betreft een onderzoek naar de optimale secundaire preventie van varicesbloedingen.
De trial vergelijkt behandeling met TIPS met endoscopische therapie + propranolol bij patiënten met een eerste of tweede (oesophagus- of maag)varicesbloeding. Brede landelijke steun is onmisbaar om de trial te doen slagen. Uw deelname aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Nadere gegevens vindt u in onderstaand document.

NVH_website_informatie_TIPS-TRUE_trial.pdf

Met collegiale hoogachting,

Dr. B. van Hoek,
Prof. dr. J.P.H. Drenth
Dr. E.A.J. Rauws
Dr. H.R. van Buuren
Drs. A. Wils