Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2021
Helaas kan de DLR in februari 2021 geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. We hopen elkaar in 2022 weer in Spier te kunnen treffen.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Hepatologie

Download: Aanmeldingsformulier lidmaatschap NVH
Download: Machtigingsformulier incasso lidmaatschap NVH

Na ontvangst van het ingevulde lidmaatschaps-formulier dient volgens het reglement formeel de goedkeuring van de leden te worden gevraagd. Uiterste inzendtermijn van het aanmeldingsformulier voor het voorjaar is 15 januari, voor het najaar 15 augustus.

De eerstvolgende ledenvergadering waarop dit mogelijk is zal plaatsvinden in maart 2020, tijdens de Digestive Disease Days in Conference Center NH Koningshof, Veldhoven. Na deze ledenvergadering ontvangt u nader bericht. Uiteraard zullen wij u tot die tijd op de hoogte houden van de activiteiten van de vereniging.

De contributie voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie bedraagt € 50,00 per jaar.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie kunnen zijn: academici met belangstelling voor hepatologie en niet-academici die beroepsmatig betrokken zijn bij de hepatologie.

Het lidmaatschap heeft behalve ideële aspecten ook een aantal materiële voordelen: vier maal per jaar wordt de Nieuwsbrief 'Lever' van de Vereniging toegezonden. Leden hebben toegang tot het besloten deel van de website  van de Vereniging. Zowel de Nieuwsbrief als de website zijn bedoeld als bron van informatie en als forum voor gedachte-wisseling. Ieder lid kan actief participeren in de verschillende secties.

Leden genieten een korting op de inschrijvingskosten van voor- en najaarsvergadering en Dutch Liver Week (incl. cursus klinische hepatologie).

Op voor- en najaarsvergadering wordt een prijs uitgeloofd voor het beste abstract. Daarnaast wordt éénmaal per jaar een prijs uitgeloofd voor het beste hepatologische proefschrift. Degenen die langer dan één jaar lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Hepatologie kunnen meedingen naar reisbeurzen voor belangrijke internationale congressen (o.a. EASL en AASLD), mits er sprake is van een geaccepteerd abstract dat tevens ingediend is voor de voor- of najaarsvergadering. Zij die langer dan twee jaar lid zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning in de drukkosten van proefschriften. 

Opzegging:
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, eventuele opzeggingen vóór
1 december via ledenadministratie@nvh.nl.