Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLW 2020
Helaas kan de DLW dit jaar geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. De eerstvolgende DLW zal plaatsvinden van 14 t/m 17 juni 2021.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

MDL-onderzoeksubsidies 2018 van start

Datum: 
2018

Geachte geïnteresseerde,

Graag wil ik u, als betrokkene, informeren over de openstelling van de subsidielijnen 2018 van de Maag Lever Darm Stichting. Ook dit jaar biedt de stichting meerdere subsidierondes met gerichte MDL thema’s. De eerste deadlines voor inschrijving vallen in de maand april.
MDL-onderzoekers kunnen hun aanvraag vanaf nu indienen bij de Maag Lever Darm Stichting om kans te maken op een subsidie, mits ze binnen een bepaald thema vallen en aan de gestelde voorwaarden voldoen. De aanmeldingen worden beoordeeld via een vooraf opgestelde selectieprocedure waarbij een Wetenschappelijke Adviescommissie, patiëntenpanels en buitenlandse referenten betrokken zijn. De subsidietoekenningen van de twee Calls worden eind 2018 bekend gemaakt. Overige subsidies kunnen door het jaar heen worden toegekend.

Subsidierondes van de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting kent twee ‘reguliere’ subsidierondes voor MDL-onderzoek:
1. Het WO programma Slimme en Snelle Diagnostiek (voorheen MDL Diagnostiek); een subsidieronde voor onderzoek naar het verbeteren van de (vroeg)diagnostiek van maag-, darm-, en leveraandoeningen en het stimuleren van innovatieve diagnostische methoden en technieken.
2. Het WO programma Spijsverteringskankers; een subsidieronde met als doel het stimuleren van onderzoek naar spijsverteringskankers.

Naast de reguliere subsidierondes stelt de Maag Lever Darm Stichting een budget beschikbaar voor impactvolle MDL-innovaties op wetenschappelijk en klinisch gebied: de MDL Innovatie subsidie. Deze subsidie is nadrukkelijk bedoeld voor vernieuwende, kleinere studies en projecten, en niet voor klinische trials en wetenschappelijk onderzoek dat past binnen de reguliere subsidierondes.

Aankomende subsidierondes in 2018
In het najaar zal de subsidielijn Patient-Empowerment Projecten (PEP) van start gaan. Deze subsidielijn zal zich richten op zorg-/patiënt gerelateerde projecten. Ook zal er een PEP-Award worden uitgereikt; een prijs voor het meest impactvolle Patient-Empowerment Project. Tevens start de Maag Lever Darm Stichting in het najaar van 2018 met een subsidieronde welke zich richt op de chronische MDL-patiënt. Meer informatie en criteria volgen later dit jaar.

Aanvragen: deadlines en voorwaarden
De subsidierondes van de Maag Lever Darm Stichting hebben elk hun eigen thema, voorwaarden en deadline.

WO programma MDL Slimme en Snelle Diagnostiek
Het doel van deze subsidie is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar verbeterde (vroeg)diagnostiek van MDL-aandoeningen (met uitzondering van spijsverteringskankers) en het stimuleren van innovatieve diagnostische methoden en technieken. Denk daarbij o.a. aan: biomarkers, minder invasieve diagnose technieken, vroegtijdige opsporing van erfelijke aandoeningen en zeldzame ziektes, screening van risicogroepen of monitoring van ex-patiënten. Onderzoeksvoorstellen die betrekking hebben op (de diagnostiek) van spijsverteringskankers dienen ingediend te worden binnen de MLDS Spijsverteringskankers. Meer informatie
Deadline aanvraag: 16 april 2018, 12:00 uur ‘s middags.

WO programma Spijsverteringskankers
Deze subsidieronde draagt bij aan het doel van de Maag Lever Darm Stichting om zoveel mogelijk slachtoffers als gevolg van spijsverteringskankers te voorkomen. De aanvraag dient betrekking te hebben op (een of meerdere) spijsverteringskankers. Meer informatie
Deadline aanvraag: 2 april 2018, 12:00 uur ‘s middags.

WO programma MDL Innovatie
Naast de reguliere subsidierondes biedt de Maag Lever Darm Stichting financiële ondersteuning aan korte, innovatieve, klinisch toepasbare projecten die buiten het wetenschappelijk onderzoeksprogramma vallen. Een belangrijke voorwaarde is dat de projectaanvraag ontwikkeld wordt in nauwe samenwerking met patiëntenvereniging(en) en dat patiënten(vereniging(en) nauw betrokken worden bij de uitvoer van het project. Meer informatie
Deadline: aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Meer informatie

Patient-empowerment projecten
Nieuw in 2018 is de subsidielijn Patient Empowerment Projecten (PEP). In deze subsidielijn kunnen aanvragen worden ingediend voor zorg-/patiënt gerelateerde projecten. De inhoudelijke focuspunten en criteria stellen wij uiterlijk eind maart openbaar.
Deadline: geen, aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.  

Nieuwe subsidielijn najaar 2018: de chronische MDL-patiënt
In het najaar van 2018 stelt de Maag Lever Darm Stichting een subsidieronde open die zich zal richten op de chronische MDL-patiënt. De criteria van deze subsidielijn zullen wij de komende periode in samenwerking met het beroepsveld en patiëntenorganisaties verder uitwerken.
Verdere informatie en de deadline voor indiening wordt later bekend gemaakt.

Klik hier voor de subsidiewijzer van de Maag Lever Darm Stichting.

Maag Lever Darm Stichting onderzoeksubsidies
Nederland telt 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat samen met alle betrokken deskundigen, artsen, onderzoekers, zorgprofessionals, voorlichters, collectanten, donateurs en bedrijfsleven achter de patiënten. Dat doet ze door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en voorlichting te geven. Met als doel maag-, darm- en leverziekten voorkomen, beter behandelen en genezen. Bovenstaande onderzoeksubsidies, die jaarlijks toegekend worden aan MDL-onderzoek, leveren een belangrijke bijdrage aan dit doel. Klik hier voor meer informatie.

Wij zien uit naar uw onderzoeksvoorstellen en zijn van harte bereid om vragen te beantwoorden over de mogelijkheden. U kunt de collega’s van team Kennis & Innovatie bereiken via research@mlds.nl of via 033- 7523500.