DLR 3 en 4 februari 2022

De Dutch Liver Retreat zal in 2022 plaats vinden op 3 en 4 februari in Van der Valk Hotel Spier.
Meer informatie omtrent inschrijven en het indienen van abstracts volgt z.s.m.