Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2020
6 - 7 februari 2020, Van der Valk Spier
U kunt tot 15 november 2019 een abstract insturen.

ABSTRACT INSTUREN | INSCHRIJVEN

NVH congresagenda

DDD - maart 2020
Op 18 en 19 maart a.s. vinden de Digestive Disease Days incl. cursorisch onderwijs plaats. Abstracts insturen is binnenkort weer mogelijk.

 

Nu open! Subsidieronde Zorgprojecten 2018: Patient Empowerment

Datum: 
2018

Nu open! Subsidieronde Zorgprojecten 2018: Patient Empowerment

Goede zorg en eigen regie is erg belangrijk. Daarom wil de Maag Lever Darm Stichting zich inzetten voor goede kwaliteit van zorg, waarbij de behoefte van de patiënt en de naasten centraal staat. Mede om deze reden is deze nieuwe subsidielijn helemaal gericht op het versterken van patient empowerment (PEP).

PEP is wat ons betreft een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij zowel de zorgverlener als de patiënt en de naasten een belangrijke taak hebben. De zorgverlener geeft de patiënt ruimte voor eigen inbreng en stimuleert de patiënt hiertoe. De patiënt kan deze ruimte aannemen om de regie ook daadwerkelijk in eigen handen te nemen. In deze subsidielijn wil de Maag Lever Darm Stichting zich hierop richten.

De Maag Lever Darm Stichting verleent binnen de Zorgprojecten 2018 - PEP subsidielijn, financiële ondersteuning aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op het versterken van de positie van de MDL-patiënt. Projecten binnen deze subsidielijn zorgen voor een oplossing voor concrete problemen die spelen in de zorg voor MDL-patiënten. Het project dient binnen één tot twee jaar resultaten op te leveren voor de patiënt.

Lees meer op onze website: https://www.mlds.nl/wetenschappelijk-onderzoek/subsidiewijzer/

Nb. De deadline voor het indienen van een aanvraag is op maandag 5 november 2018 voor 12 uur ’s ochtends.