Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2020
februari 2020 (datum volgt)
Vanaf september kunt u een abstract insturen

NVH congresagenda

DDD - oktober 2019
Op 3 en 4 oktober a.s. vinden de Digestive Disease Days plaats. Leden ontvingen een inschrijvingslink. Inl. via  
congres@nvge.nl, telefoon 023 - 5513016

 

NVH-NASH werkgroep ontvangt subsidie van MLDS

Datum: 
2016

Nieuws: 14 december 2016

NVH-NASH werkgroep ontvangt subsidie van Maag Lever Darm Stichting voor onderzoek ‘Niet-alcoholische steatohepatitis: een snel groeiende epidemie waarvoor niet-invasieve biomarkers nodig zijn om de leverbiopsie als gouden standaard te vervangen.’

See below for an English summary

 

Doelstelling: niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) kan op dit moment alleen met behulp van een leverbiopt worden gediagnosticeerd. Hierbij neemt de arts met behulp van een holle naald een stukje van de lever weg voor microscopisch onderzoek. Het afnemen van een leverbiopt is belastend; het is pijnlijk, en kan in zeldzame gevallen leiden tot bloedingen. Vanwege de belasting en risico’s voor de patiënt, alsmede de hoge kosten voor de ingreep, is het niet mogelijk om regelmatig een leverbiopt af te nemen om na te gaan of een medicijn aanslaat of om regelmatig de gezondheidsstatus van de lever te onderzoeken. Een voorzichtige schatting is dat op dit moment 3% van de Nederlandse bevolking aan een vorm van NASH leidt. Het is daarom van het allergrootste belang dat er nieuwe, minder belastende methodes worden ontwikkeld om NASH te diagnosticeren. Ons onderzoek richt zich op het ontwikkelen van deze minder belastende methoden. Om dit probleem aan te pakken is voor dit doel een team van zeer veelzijdige experts samengesteld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie.

 

Achtergrond NASH is een voortschrijdende ziekte die gepaard gaat met leververvetting, ontsteking en littekenvorming in de lever. Het aantal patiënten met NASH stijgt snel, doordat het aantal mensen met obesitas stijgt. Dit uit zich in het opslaan van het te veel aan vetten in de lever, en in 20% van de patiënten met leververvetting leidt dit tot ontsteking en de aanmaak van littekenweefsel in de lever (NASH). Van deze patiënten met NASH ontwikkelt 20% uiteindelijk leverfalen en/of leverkanker. Om die reden is vroegtijdige diagnose van NASH uitermate belangrijk.

Op dit moment kan de definitieve diagnose NASH alleen met behulp van een leverbiopt correct worden gesteld.

 

Methodes Gebaseerd op bestaande wetenschappelijke onderzoeken, is het vermoeden dat vetten en andere stoffen in het bloed en darmbacteriën in de ontlasting een goede afspiegeling zijn van de ‘gezondheidssituatie’ van de lever. Daarbij zouden deze parameters ook voorspellend kunnen zijn voor het beloop van NASH in mensen met obesitas. In dit onderzoek zullen onderzoekers de ‘blauwdruk’ van vetten, metabolieten, en darmbacteriën achterhalen die een gezonde lever onderscheidt van een vette lever en een lever met NASH. Patiënten die een maagverkleining of een galblaasoperatie ondergaan, zullen worden gevraagd om te participeren in dit onderzoek om bloed, ontlasting en een stukje leverweefsel af te staan. Op deze manier zullen we zowel patiënten met NASH, als patiënten zonder NASH includeren. Mensen met een gezonde lever zullen uit de controle groep van de Maastricht Studie komen. Om het precieze aantal patiënten te kunnen berekenen dat nodig is om de blauwdruk te bepalen, zal eerst een voorstudie met 10 patiënten in iedere groep worden geanalyseerd. We verwachten in totaal 50 patiënten met een gezonde lever, 50 met een vette lever en 50 met NASH nodig te hebben om een precieze blauwdruk van vetten, metabolieten en darmbacteriën te bepalen en die te spiegelen aan de ernst van de ziekte zoals gediagnosticeerd met behulp van microscopisch onderzoek in het leverbiopt.

 

Verwachte resultaten Met het vaststellen van deze ‘blauwdruk’ van vetten en metabolieten in het bloed en bacteriën in de ontlasting, genereren we kennis die uiterst belangrijk is om een nieuwe diagnostische test voor NASH te ontwikkelen. We verwachten dat we met deze kennis additionele gelden kunnen aantrekken om deze blauwdrukken vervolgens verder te ontwikkelen en te valideren tot een simpele laboratorium test. We voorzien dat ons onderzoek binnen 5 jaar kan leiden tot een nieuwe, zeer selectieve, goedkopere diagnostische test voor NASH met nauwelijks belasting voor de patiënt. Daarnaast voorzien we dat een dergelijke test ook te gebruiken zal zijn om het effect van medicijnen op de gezondheid van de lever te volgen.

 

News: 14 December 2016, NASL working group NASH receives grant for project: ‘Non-alcoholic steatohepatitis; a fast growing epidemic in need for non-invasive diagnostic biomarkers to replace the golden standard liver biopsy.’

 

Objective We aim to develop new non-invasive biomarkers for diagnosis and monitoring of non-alcoholic steatohepatitis (NASH), in order to replace the current invasive golden standard; the liver biopsy.

 

Background . NASH represents the more severe end of the spectrum of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and is associated with progressive liver disease, fat accumulation, fibrosis and cirrhosis. NASH is the hepatic event of obesity and metabolic syndrome and is currently the second leading indication for liver transplantation. A cautious estimate is that 3% of the Dutch population currently has NASH. Because NASH progressively leads to cirrhosis, hepatocellular cancer (HCC) and liver failure in approximately 20% of cases, diagnosis of NASH at early stage is crucial. Currently, a definitive diagnosis of NASH can only be achieved through liver biopsy, which is invasive and associated with patient discomfort, significant complications and high costs. We aim to develop new non-invasive biomarkers to diagnose and monitor NASH using a multidisciplinary unbiased approach.

 

Methods Patients undergoing cholecystectomy/bariatric surgery will be asked to participate in the study to ensure a full range from NAFLD phenotypes. By using the existing state-of-the-art platforms, we will analyze the metabolic, lipidomic and microbiota fingerprints and fibroscan/CAP measurements associated with NASH severity as established by liver pathology.

 

Anticipated results These combined approaches will potentially lead to validated non-invasive diagnostic biomarkers that can replace the golden standard liver biopsy in 3-5 years after completion of the project. In addition, our research will provide us with leads to investigate the mechanisms by which simple steatosis progresses to NASH, cirrhosis and HCC.