Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2021
Helaas kan de DLR in februari 2021 geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. We hopen elkaar in 2022 weer in Spier te kunnen treffen.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

Werkgroep NASH

Nationale NALFD werkgroep / NASH

Door onder meer de succesvolle therapie voor hepatitis C en de sterke toename van niet alcoholische vetlever aandoeningen (NAFLD), zal op korte termijn het spectrum van de hepatologische praktijk drastisch veranderen. De ernst en toegenomen prevalentie van NAFLD wordt nationaal en internationaal steeds meer erkend, zoals ook blijkt uit de toename in onderzoek naar NAFLD en de interesse vanuit de farmaceutische industrieën in biomarkers en therapeutische opties voor deze aandoening.

Wat betekent NAFLD voor Nederland?

In Nederland hebben ongeveer 5.7 miljoen mensen overgewicht en 1.4 miljoen mensen obesitas. In de obesitas groep heeft circa 90% een vervetting van de lever, waarvan circa 30% een leververvetting met ontsteking (non-alcoholische steatohepatitis, NASH) heeft. Dit betekent dat ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking NASH heeft. De percentages NAFLD en NASH zijn waarschijnlijk een onderschatting, want het is op dit moment niet bekend hoeveel mensen met overgewicht een leververvetting hebben. NAFLD is niet alleen een probleem van volwassenen; 15% van de kinderen heeft obesitas en een groter percentage overgewicht.

Een interdisciplinaire aanpak is nodig

In maart 2015 werd in Maastricht het eerste European Fatty Liver Conference (EFLC)) georganiseerd over de systemische effecten van niet alcoholische steatohepatitis (NASH). De lever, als centraal regulerend metabool orgaan, speelt een cruciale rol in het ontstaan en onderhouden van het systemisch inflammatoir effect dat bij NASH optreedt. De chronische inflammatie komt tot uiting in diabetes mellitus, hart en vaatziekten, maligniteiten en gecompliceerd leverlijden.

Vanuit deze context is het duidelijk dat NASH vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Het is van het grootste belang dat klinisch hepatologen en basale/translationele onderzoekers samenwerking zoeken met endocrinologen, specialisten op het gebied van hart en vaatziekten, voedingsspecialisten en oncologen, voor wat betreft bijvoorbeeld onderzoek naar de oorzaken van progressie van NAFLD naar NASH en hepatocarcinogenese, maar ook naar nieuwe behandelmethoden. Hierin ligt een grote uitdaging voor het vakgebied Hepatologie, maar het toekomstperspectief is veelbelovend, omdat de kennis van lever metabolisme en de modellen om het te bestuderen de laatste jaren sterk zijn toegenomen en verbeterd.

NVH werkgroep NAFLD/NASH

Vanuit deze perceptie is door het bestuur van de NVH het initiatief genomen om een NAFLD/NASH werkgroep op te richten. In een aantal bijeenkomsten is de basis gelegd voor de taken die de werkgroep op zich zal nemen. De missie van de werkgroep is om vetleverziekte en de gevolgen voor de gezondheid onder de aandacht te brengen en diagnostiek en behandeling te onderzoeken en te bevorderen. Om een zo groot mogelijke participatie van deelnemende centra te krijgen, zijn voor iedere regio coördinatoren geïdentificeerd die dit initiatief zullen trekken en uitdragen naar centra in de regio. Aanwezige cohorten van NASH/NALFD patiënten, maar ook longitudinale cohorten zoals het Ommoord, Maastricht studie en Life Lines cohort, zijn geïnventariseerd en kunnen in de toekomst gebruikt worden voor nationale studies. Er wordt eveneens gewerkt aan het opzetten van een prospectief nationaal cohort zodat in toekomstige multicenter studies geparticipeerd kan worden. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan maatschappelijke informatie verstrekking, het maken van een richtlijn voor de eerste lijn en fondswerving om de nationale studies en biobanking van materialen te kunnen financieren. We nodigen alle in NAFLD/NASH geïnteresseerde clinici en onderzoekers uit om te participeren in dit initiatief. Ideeën voor onderzoek e.d. zijn zeer welkom.

Voorzitter: Ger Koek MUMC
Secretaris: Saskia van Mil UMCU

Regiocoordinatoren:

Groningen: Hans Blokzijl
Maastricht: Ger Koek
Nijmegen: Eric Tjwa/Joost Drenth
Amsterdam: Ulrich Beuers
Leiden: Minneke Coenraad/Akin Inderson
Rotterdam: Sarwa Darwish Murad
Utrecht/Ede: Karel van Erpecum/Ben Witteman/Jeroen van Bergeijk