Bureau (secretariaat)

Secretariaat Nederlandse Vereniging voor Hepatologie Postbus 657  |  2003 RR  Haarlem Tel. 023 – 5513016 Website: www.hepatologie.org E-mail: secretariaat@nvh.nl|  ledenadministratie@nvh.nl  Bezoekadres: Wilhelminastraat 13 zwart, 2011 VH  Haarlem J. (Judith) Polak Taken o.a.: bestuur, werkgroepen, redactie LEVER Aanwezig: maandag t/m donderdag E-mail: secretariaat@nvh.nl M. (Marja) Weber Taken o.a.: secretariaatszaken, financiële administratie, Ledenadministratie NVH Aanwezig: maandag t/m donderdag E-mail: […]

Richtlijnen

EASL Clinical Practice Guidelines 2022 – EASL Clinical Practice Guidelines on sclerosing cholangitis https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2822%2900326-9 (Werkgroep vertegenwoordigers: U. Beuers & C. Ponsioen) 2017 – Primary Biliary Cholangitis. https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/PBC-English-report.pdf (Werkgroep vertegenwoordiger: U. Beuers) 2017 – Role of Endoscopy in Primary Sclerosing Cholangitis. https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/sclerosing-cholangitis-English-Report.pdf (Werkgroep vertegenwoordiger: C. Ponsioen) 2009 – Management of Cholestatic Liver Diseases. https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/cholestatic-liver-English-report.pdf (Werkgroep vertegenwoordiger: […]

Richtlijnen

Guidelines 2015 EASL guidelines Autoimmune hepatitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26341719/ 2019 AASLD guidelines Autoimmune hepatitis: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31863477/

Richtlijnen

In voorbereiding Nederlandse NAFLD richtlijn.

Richtlijnen

EASL (2010) clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis https://easl.eu/wp-content/uploads/2018/10/Hepatorenal-Cirrhosis-English-report.pdf Report of the Baveno VI Consensus Workshop (2015) – Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(15)00349-9/pdf AASLD (2017) Portal Hypertensive bleeding in cirrhosis, Risk Stratification, Diagnosis,and Management https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hep.28906 EASL (2018) Clinical Practice Guidelines for […]

Lopende studies

Pearl Trial Meer informatie: www.pearl-trial.eu PORTHOS studie Info volgt.