Auto immuun hepatitis

Autoimmuun hepatitis (AIH) is een aandoening die in de schaduw staat van andere leverziekten. Er wordt weinig onderzoek verricht en de therapieschema’s zijn al meer dan 20 jaar onveranderd. In dat licht bezien is het niet meer dan logisch dat er een steeds sterkere roep is van patiënten met AIH om goed onderzoek op dit gebied te doen om te komen tot een betere behandeling. In eerdere publicaties over AIH wordt te vaak vastgesteld dat er een groot gebrek is aan getallen over de incidentie, prevalentie, initiële presentatie, epidemiologie, natuurlijk beloop, kwaliteit van leven en optimale behandeling, kortom goed klinisch onderzoek. Zeker in vergelijking met infectieuze leverziekten is de stilte rond het onderzoek naar AIH oorverdovend.

Dit is precies de reden waarom de landelijke werkgroep AIH is opgericht. De werkgroep heeft leden vanuit academische ziekenhuizen en grote opleidingsziekenhuizen. Inmiddels heeft een groot aantal ziekenhuizen in Nederland ook al medewerking verleent. Het doel van de werkgroep is het verkrijgen van meer inzicht in de ontstaanswijze en risicofactoren van AIH en het verbeteren van diagnostiek en behandeling van patiënten. Middels een combinatie van multicenter klinisch en basaal onderzoek worden de doelstellingen nagestreefd.

Voor meer informatie kunt u ook kijken de website van de werkgroep: www.autoimmuunhepatitis.nl