Algemene informatie

Contactpersonen werkgroep Auto immuun hepatitis
Voorzitter: Prof. dr. G. Bouma g.bouma@amsterdamumc.nl
Secretaris: Dr. B. Verwer bverwer@spaarnegasthuis.nl

Vergaderdata
U kunt u aanmelden en/of agendapunten aandragen bij de secretaris. Zij die zijn aangemeld voor de werkgroepvergaderingen zullen vooraf aan de bespreking een agenda toegestuurd krijgen, eventueel voorzien van bijkomende documenten.

Werkwijze
De werkgroep staat altijd open voor nieuwe initiatieven op het gebied van autoimmuun hepatitis. Nieuwe projecten kunnen bij de secretaris worden aangemeld en worden dan op de eerstvolgende vergadering van de werkgroep besproken.

Werkgroepleden
Onderstaande leden participeren in de werkgroep

G. Bouma – AUMC locatie VUMC
B. Verwer – Spaarne Gasthuis
Y. de Boer – AUMC locatie VUMC
F. van den Brand – AUMC locatie VUMC
U. Beuers – AUMC locatie AMC
J.P.H. Drenth – Radboud UMC
T. Gevers – Radboud UMC
R. Snijders – Radboud UMC
A.P. van der Berg – UMCG
A.P. van der Meer – Erasmus MC
B. van Hoek – LUMC
M. Biewenga – LUMC
K.J. van Erpecum – UMCU
J. de Bruijne – UMCU
G.H. Koek – MUMC+
A.M.C. Baven-Pronk – Groene Hart ziekenhuis
N.M. van Gerven – Rode Kruis ziekenhuis
J.W. den Ouden – HAGA ziekenhuis
A. Bhalla – HAGA ziekenhuis
J.T. Brouwer – Reinier de Graaf Gasthuis
J.M. Vrolijk – Rijnstate ziekenhuis
M.M.J. Guichelaar – Medisch Spectrum Twente
R.C. Verdonk – St Antonius ziekenhuis
H.M. de Jonge – Jeroen Bosch ziekenhuis

Mocht u uw naam hier onverhoopt niet terugvinden, dan is het vriendelijke verzoek om dit kenbaar te maken bij de secretaris.