Algemene informatie

Contactpersonen werkgroep Auto immuun hepatitis
Voorzitter: Dr. Y.S. de Boer y.deboer1@amsterdamumc.nl
Secretaris: Dr. B. Verwer bverwer@spaarnegasthuis.nl

Vergaderdata
U kunt u aanmelden en/of agendapunten aandragen bij de secretaris. Zij die zijn aangemeld voor de werkgroepvergaderingen zullen vooraf aan de bespreking een agenda toegestuurd krijgen, eventueel voorzien van bijkomende documenten.

Werkwijze
De werkgroep staat altijd open voor nieuwe initiatieven op het gebied van autoimmuun hepatitis. Nieuwe projecten kunnen bij de secretaris worden aangemeld en worden dan op de eerstvolgende vergadering van de werkgroep besproken.

Werkgroepleden
Onderstaande leden participeren in de werkgroep

A.M.C. Baven-Pronk – Groene Hart ziekenhuis
U.H.W. Beuers – Amsterdam UMC, locatie AMC
A. Bhalla – HAGA ziekenhuis
M. Biewenga – LUMC
Y. de Boer – AUMC locatie VUmc
G. Bouma – AUMC locatie VUmc
F. van den Brand – AUMC locatie VUmc
J.T. Brouwer – Reinier de Graaf Gasthuis
J. de Bruijne – UMCU
J.P.H. Drenth – AUMC, locatie AMC
K.J. van Erpecum – UMCU
N.M. van Gerven – Rode Kruis Ziekenhuis
T. Gevers – Radboudumc
M.M.J. Guichelaar – Medisch Spectrum Twente
B. van Hoek – LUMC
D.M. Hotho – UMCG
H.M. de Jonge – Jeroen Bosch ziekenhuis
G.H. Koek – MUMC+
A.J.P. van der Meer – Erasmus MC
J.W. den Ouden – HAGA ziekenhuis
R. Snijders – Radboudumc
R.C. Verdonk – St Antonius ziekenhuis
B. Verwer – Spaarne Gasthuis
J.M. Vrolijk – Rijnstate ziekenhuis

Mocht u uw naam hier onverhoopt niet terugvinden, dan is het vriendelijke verzoek om dit kenbaar te maken bij de secretaris.