Studentenbeurs buitenland

NVH Studentenbeurs buitenland

De NVH wil graag ‘lever-talent’ stimuleren en daarom starten we een nieuw initiatief. De NVH stelt subsidies beschikbaar voor basale/translationele/klinisch onderzoekers voor een onderzoeksstage in het buitenland. Het is belangrijk dat de stagiair(e) kan aantonen dat hepatologische expertise mee wordt teruggebracht naar Nederland. De onderzoeker wordt gevraagd om het onderzoek in een A4 uit te werken, met daarin heldere doelstellingen die ook achteraf toetsbaar zijn. Indien de stage tevens dient om een internationaal onderzoeksverband op te zetten, wordt ook gevraagd om concrete doelstellingen te benoemen.

De stage moet aan de volgende criteria voldoen:

1. De stage heeft specifieke focus op de wetenschap van de lever
2. De stage vindt plaats in het buitenland, bij een gerenommeerde  instelling/onderzoeksgroep waar leveronderzoek een belangrijk aandachtsgebied is.
3. Alleen studenten die een studie (Bsc of Msc) volgen aan een Nederlandse instelling komen in aanmerking.
4. De buitenlandstage dient minimaal drie maanden te duren. De begeleider die vanuit de Nederlandse universiteit de stage begeleidt, dient gedurende de looptijd van de stage een aanstelling te hebben aan de betreffende Nederlandse universiteit.

4. De aanvrager is lid van de NVH of wordt dit direct bij aanvraag (zie de volledige voorwaarden)
5. De NVH vergoedt € 250,- per maand, tot een maximum van € 1000,-  
6. Sponsoring van stagiair(e)s is alleen mogelijk indien het actuele NVH budget dit toelaat.
7. Na afronding van de stage, wordt een kort verslag van de resultaten verwacht dat in het Verenigingsblad ‘LEVER’ zal worden gepubliceerd.

Formulieren:

Subsidievoorwaarden
Aanvraagformulier
Verslagformulier