Proefschriftsponsoring

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie levert, onder bepaalde voorwaarden, een bijdrage van € 500,- aan de drukkosten van proefschriften. De maatregel is bedoeld om AIO’s/OIO’s (of onderzoekers met een vergelijkbaar salaris) te ondersteunen. Hieronder zijn de voorwaarden voor sponsoring weergegeven. 

Voorwaarden:

  1. De begunstigde moet op de datum van de promotie tenminste twee jaar lid zijn van de Nederlandse Verenging voor Hepatologie. Als ingangsdatum van het lidmaatschap geldt de datum van inschrijving.
  2. De begunstigde moet AIO/OIO zijn of een positie bekleden met een vergelijkbaar salaris.
  3. Het proefschrift dient over een basaal of klinisch hepatologisch onderwerp te gaan. Beoordeling hiervan geschiedt in gezamenlijkheid door secretaris en penningmeester.
  4. Presentatie van (delen van) het onderzoek heeft plaatsgevonden in sessies van de Nederlandse Verenging voor Hepatologie tijdens de bijeenkomsten te Veldhoven of tijdens de Dutch Liver Retreat.
  5. De aanvraag dient twee maanden voor de promotiedatum ingezonden te worden en moet vergezeld gaan van een korte samenvatting (ca. 300 woorden), in persberichtstijl en begrijpelijk voor ‘niet-ingewijden’. De samenvatting zal na toekenning worden gepubliceerd op het besloten deel van de NVH website en in de Lever.
  6. De sponsoring door de NVH dient in het proefschrift vermeld te worden.

De aanvrager kan het hepatologisch karakter van het proefschrift aannemelijk maken indien:

  • Hoofdstukken van het proefschrift zijn gepubliceerd in hepatologische tijdschriften of in hepatologische secties van gastroenterologische tijdschriften;
  • Resultaten beschreven in het proefschrift gepresenteerd zijn op hepatologische congressen (AASLD, EASL) of in hepatologische sessies van gastroenterologische congressen (AGA/DDW, UEGW)


Download: Aanvraagformulier proefschriftsponsoring


Voor samenvattingen van reeds gesponsorde proefschriften klik hier.