Casuïstische conferentie NVGE

De casuïstische conferenties worden online georganiseerd. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC’s gezamenlijk.

Casuïstische conferenties in 2023
Dinsdag 7 november 2023 – inschrijven

Casuïstische conferenties in 2024
Dinsdag 14 mei 2024 – Programma volgt
Dinsdag 5 november 2024 – Programma volgt

Accreditatie
Dit is een vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u vragen een presentielijst te tekenen.