Casuïstische conferentie NVGE

De casuïstische conferenties worden tot nader order online georganiseerd. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC’s gezamenlijk.

Casuïstische conferenties in 2022
Dinsdag 17 mei 2022 – inschrijven
Dinsdag 1 november 2022

Accreditatie
Dit is een vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u vragen een presentielijst te tekenen.