Casuïstische conferentie NVGE

De casuïstische conferenties worden doorgaans gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC’s gezamenlijk. Vanaf 18.00 uur staat een Indisch buffet gereed. U vindt de zaalruimte aangegeven op het indicatiebord in de centrale hal van het Beatrixgebouw.

In verband met COVID-19 worden de conferenties tot nader order via een livestream georganiseerd.

Casuïstische conferenties in 2021
Dinsdag 11 mei 2021 – Programma
Dinsdag 2 november 2021

Accreditatie
Dit is een vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u vragen een presentielijst te tekenen.