Casuïstische conferentie NVGE

De casuïstische conferenties worden online georganiseerd. De conferenties beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. De bijeenkomst wordt steeds georganiseerd door drie UMC’s gezamenlijk.

Casuïstische conferenties in 2024
Dinsdag 14 mei 2024 – Programma
Dinsdag 5 november 2024 – Programma volgt

Accreditatie
Dit is een vast-geaccrediteerde bijeenkomst voor 2 uur. In verband met het bijschrijven van de accreditatiepunten in uw persoonlijk dossier zullen wij u vragen een presentielijst te tekenen.