Oratie M.J. (Minneke) Coenraad

Op 1 december 2023 is Minneke Coenraad benoemd tot hoogleraar met als leeropdracht Maag-, darm- en leverziekten, in het bijzonder leverfalen en levertransplantatie aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Geneeskunde).

Op vrijdag 20 september 2024 om 14.15 uur zal Minneke Coenraad haar oratie uitspreken, getiteld:

Op Maat
Levertransplantatie en behandeling van leverfalen gepersonaliseerd

De oratie is online te volgen op 20 september. Hierbij kunt u gebruikmaken van de volgende link.