Algemene informatie

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de hepatologie in de meest ruime zin van het woord. Er zijn twee secties: basale hepatologie en klinische hepatologie, teneinde ontwikkelingen en activiteiten te stimuleren en coördineren.

In voor- en najaar wordt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie een congres – Digestive Disease Days – gehouden in NH Conference Centre Koninghof in Veldhoven. Het programma kunt u voor het voorjaar vanaf februari, en voor het najaar vanaf augustus op deze site vinden onder het menu-item ‘meetings/congressen’. De NVH onderhoudt intensieve contacten met zusterverenigingen, met  patiëntenorganisaties en met de Maag Lever Darm Stichting. 

De verenigingstatuten leest u hier (laatste versie: april 2023). 


Reacties op deze site en suggesties ter verbetering kunt u sturen naar het secretariaat:

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
Postbus 657
2003 RR Haarlem
Telefoon: 023 – 55 13 016
E-mail: secretariaat@nvh.nl


De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie kan geen individueel medisch advies aan patiënten geven. Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie is ingeschreven in het verenigingenregister van de  Kamer van Koophandel Groningen, nr. 40023114