Cholestase

Cholestatische leverziekten omvatten een uitdagend spectrum van aandoeningen t.g.v. schade aan galwegen en kenmerken zich door de opstapeling van galzuren en inflammatoire processen die schade veroorzaken van cholangiocyten en hepatocyten. De twee meest bekende cholestatische leverziekten, betreffen primaire biliaire cholangitis (PBC) en primaire scleroserende cholangitis (PSC). Hiernaast is er nog een grote diversiteit aan andere galwegpathologie. Hoewel deze aandoeningen relatief infrequent voorkomen, betreft het een groep patiënten waar hepatologen relatief gezien veel mee geconfronteerd worden. Dit komt doordat de klachten van galwegaandoeningen, en dan met name jeuk, erg invaliderend zijn en lastig te behandelen kunnen zijn. Er zijn over het algemeen geen genezende behandelingen beschikbaar voor deze groep van leverziekten. In Nederland is PSC zodoende de meest frequente oorzaak van levertransplantatie. De noodzaak voor het verbeteren van de zorg voor deze patiënten is dan ook groot.