Algemene informatie

Over de werkgroep
De Cholestase werkgroep van de NVH is op 23 september 2014 opgericht met als doel om het onderzoek naar cholestatische leverziekten in Nederland te faciliteren, stimuleren, en bevorderen. Mede gezien cholestatische leverziekten niet frequent voorkomen, is de interactie tussen basale en klinische onderzoekers een belangrijk speerpunt van de werkgroep om de kennis over deze aandoeningen te vergroten. Tevens zet de werkgroep zich in om het gebruik van de kennis over cholestatische leverziekten te verbeteren, en dichter bij de patiënten met galwegaandoeningen te brengen.

De werkgroep komt twee keer jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden lopende projecten besproken, en kunnen nieuwe initiatieven geïntroduceerd worden. Via deze structuur worden de werkgroepvergaderingen gebruikt om kennis met elkaar te delen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Contactpersonen werkgroep
Voorzitter: prof. dr. U.H.W. Beuers
Email: u.h.beuers@amsterdamumc.nl

Secretaris: dr. A.J.P. van der Meer
Email: a.vandermeer@erasmusmc.nl

Vergaderdata 
Volgt.

U kunt u aanmelden en/of agendapunten aandragen bij de secretaris. Zij die zijn aangemeld voor de werkgroepvergaderingen zullen vooraf aan de bespreking een agenda toegestuurd krijgen, eventueel voorzien van bijkomende documenten.

Werkwijze
Volgt.

Werkgroepleden
Onderstaande leden participeren in de werkgroep

prof. dr. U.H.W. Beuers Amsterdam UMC (Voorzitter)
dr. A.J.P. van der Meer Erasmus MC (Secretaris)
prof. dr. R.P.J. Oude Elferink Amsterdam UMC
prof. dr. C.Y. Ponsioen Amsterdam UMC
prof. dr. R. Porte UMC Groningen
prof. dr. B. van Hoek LUMC
prof. dr. K.J. van Erpecum UMC Utrecht
dr. E.S. de Vries LUMC
dr. S.F.J. van de Graaf Amsterdam UMC
prof. dr. J.P.H. Drenth Radboud UMC
prof. dr. J. Verheij Amsterdam UMC
dr. J.M. Vrolijk Rijnstate
dr. J.T. Brouwer Reinier de Graaf Gasthuis
dr. F.J.C. Cuperus UMC Groningen
dr. F. van der Heide UMC Groningen
dr. M. Klemt-Kropp Noordwest Ziekenhuisgroep
dr. R.C. Verdonk St. Antonius Ziekenhuis
dr. B.G.P. Koot Amsterdam UMC
drs. M.C.B. van Hooff Erasmus MC
drs. R.C. de Veer Erasmus MC
drs. M Biewenga LUMC
drs. L.M. Hubers Amsterdam UMC
dr. Y. de Boer Amsterdam UMC
drs. D. Trampert Amsterdam UMC
drs. R. Kersten Amsterdam UMC
drs. J.A.G.M. Langedijk Amsterdam UMC
drs. S.J. Aronson Amsterdam UMC
drs. F. Wolters Amsterdam UMC
prof. dr. P.L.M. Jansen Amsterdam UMC

Mocht u uw naam hier onverhoopt niet terugvinden, dan is het vriendelijke verzoek om dit kenbaar te maken bij de secretaris (a.vandermeer@erasmusmc.nl).