Algemene informatie

Over de werkgroep
De Cholestase werkgroep van de NVH is op 23 september 2014 opgericht met als doel om het onderzoek naar cholestatische leverziekten in Nederland te faciliteren, stimuleren, en bevorderen. Mede gezien cholestatische leverziekten niet frequent voorkomen, is de interactie tussen basale en klinische onderzoekers een belangrijk speerpunt van de werkgroep om de kennis over deze aandoeningen te vergroten en zodoende verkregen inzichten te kunnen vertalen van “bench to bedside”. Tevens zet de werkgroep zich in om het gebruik van de kennis over cholestatische leverziekten te verbeteren, en dichter bij de patiënten met galwegaandoeningen te brengen. Dit wordt mede bereikt door elkaar periodiek te onderwijzen over de nieuwste Europese (en Amerikaanse) behandelrichtlijnen van cholestatische leverziekten en tevens op de hoogte te blijven van de nieuwste wetenschappelijke inzichten verkregen van nationale en internationale levercongressen.

De werkgroep komt twee keer jaar fysiek bijeen, waarbij ook de mogelijkheid bestaat digitaal aan te schuiven. Tijdens deze bijeenkomsten worden lopende projecten besproken, en kunnen nieuwe initiatieven geïntroduceerd worden. Via deze structuur worden de werkgroep vergaderingen gebruikt om kennis met elkaar te delen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Contactpersonen werkgroep
Voorzitter: dr. A.J.P. van der Meer
Email: a.vandermeer@erasmusmc.nl 

Secretaris: drs. D.C. Trampert
Email: d.c.trampert@amsterdamumc.nl

Vergaderdata
De volgende vergadering zal in het najaar van 2023 plaatsvinden en betreft een fysieke bespreking met de eventuele mogelijkheid om digitaal deel te nemen.

U kunt uzelf aanmelden en/of agendapunten aandragen via email bij de secretaris. Zij die zijn aangemeld voor de werkgroep vergaderingen zullen vooraf aan de bespreking een agenda toegestuurd krijgen, eventueel voorzien van bijkomende documenten.

Werkwijze
Om een actueel overzicht te behouden kunnen nieuwe werkgroep studies aangemeld worden bij de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) per email aan de secretaris van de Cholestase Werkgroep. Tijdens de periodieke vergaderingen van de werkgroep zal een overzicht van de lopende studies gepresenteerd worden. Nieuw aangemelde studies kunnen worden besproken. Indien de werkgroep akkoord gaat, kan nadien het NVH / Netherlands Association for the Study of the Liver (NASL) logo gebruikt worden voor wetenschappelijke presentaties op congressen. Tevens kan de NVH endorsement genoemd worden in beursaanvragen van goedgekeurde projecten. De NVH en de Cholestase werkgroep stellen het op prijs een zin van erkenning op te nemen in de “acknowledgement” sectie van uit de studie voorvloeiende publicaties. Gepubliceerde studies worden in de rubriek “van eigen bodem” opgenomen in het verenigingsblad LEVER.

Werkgroepleden
Onderstaande leden participeren in de werkgroep (alfabetisch bijgewerkt op 26-05-2023)

S.J. Aronson, Amsterdam UMC
prof. dr. U.H.W. Beuers, Amsterdam UMC
drs. M. Biewenga, LUMC
Y. de Boer, Amsterdam UMC
J.T. Brouwer, Reinier de Graaf Gasthuis
F.J.C. Cuperus, UMC Groningen
prof. dr. J.P.H. Drenth, Amsterdam UMC
K.J. van Erpecum, UMC Utrecht
prof. dr. K.F.J. van de Graaf, Amsterdam UMC
F. van der Heide, UMC Groningen
prof. dr. B. van Hoek, LUMC
drs. M.C.B. van Hooff, Erasmus MC
L.M. Hubers, Amsterdam UMC
drs. R. Kersten, Amsterdam UMC
B.G.P. Koot, Amsterdam UMC
drs. J.A.G.M. Langedijk, Amsterdam UMC
M. Klemt-Kropp, Noordwest Ziekenhuisgroep
A.J.P. van der Meer, Erasmus MC (Voorzitter)
prof. dr. R.P.J. Oude Elferink, Amsterdam UMC
prof. dr. C.Y. Ponsioen, Amsterdam UMC
prof. dr. R.J. Porte, Erasmus MC
drs. D.C. Trampert, Amsterdam UMC (Secretaris)
drs. R.C. de Veer, Erasmus MC
R.C. Verdonk, St. Antonius Ziekenhuis
prof. dr. J. Verheij,  Amsterdam UMC
E.S. de Vries, Isala
J.M. Vrolijk, Rijnstate
drs. F. Wolters, Amsterdam UMC

Mocht u uw naam hier onverhoopt niet terugvinden, dan is het vriendelijke verzoek om dit kenbaar te maken bij de secretaris (d.c.trampert@amsterdamumc.nl).