Contact

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
Postbus 657
2003 RR Haarlem
Telefoon: 023 – 55 13 016
E-mail: secretariaat@nvh.nl

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie kan geen individueel medisch advies aan patiënten geven. Wij adviseren u contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel Groningen, nr. 40023114