Distinguished Hepatology Award

De NVH kent ook een prijs voor meer gearriveerde onderzoekers die zich al ontwikkeld hebben als onafhankelijke onderzoeker en die nog een belangrijk deel van hun wetenschappelijke carrière voor zich hebben: de Distinguished Hepatology Award. De award wordt 3-jaarlijks uitgereikt en mag gezien worden als een wetenschappelijke prijs voor ‘Mid-carreer professionals en wordt gegeven op grond van een aantal aspecten (publicaties, betekenis voor het vakgebied etc.).

Doel van deze prijs is het stimuleren van het onderzoek van de kandidaat. Door de publiciteit rond het toekennen van de prijs wordt (1) de herkenbaarheid van het onderzoek vergroot en het (2) betekent een erkenning van de kwaliteit van het onderzoek van de kandidaat.

Criteria

Er is geen leeftijdsgrens, maar het betreft nadrukkelijk een ‘mid-carreer’ prijs. Dat betekent dat de prijs zal gaan naar een onafhankelijk onderzoeker waarvan we hoge verwachtingen hebben voor de toekomst.
De kandidaat heeft meerdere artikelen als laatste auteur op een hepatologisch onderwerp in prestigieuze tijdschriften en heeft een duidelijke bijdrage aan basaal en/of klinisch onderzoek in de hepatologie in Nederland. De kandidaat overlegt een curriculum vitae van maximaal 1 pagina met daarbij een publicatielijst. en de naam van twee referenten waar informatie kan worden ingewonnen.

Alleen leden die langer dan een jaar lid zijn van de NVH kunnen in aanmerking komen voor deze prijs.

De Distinguished Hepatology Award werd in 2010 in het leven geroepen en uitgereikt aan:
2022     Prof. dr. R.J. Porte
2019     Prof. dr. A. Boonstra
2016     Prof. dr. R.P.J. Oude Elferink
2013     Prof. dr. H.L.A. Janssen
2010     Prof. dr. L.W.J. Klomp