NAFLD/NASH

Door onder meer de succesvolle therapie voor hepatitis C en de sterke toename van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), zal op korte termijn het spectrum van de hepatologische praktijk ingrijpend veranderen. De ernst en toegenomen prevalentie van NAFLD wordt nationaal en internationaal steeds meer erkend, zoals ook blijkt uit de toename in onderzoek naar NAFLD en de interesse vanuit de farmaceutische industrieën in biomarkers en therapeutische opties.

Wat betekent NAFLD voor Nederland?

In Nederland hebben ongeveer 5.7 miljoen mensen overgewicht en 1.4 miljoen mensen obesitas. In deze groepen hebben 70- 90% leververvetting, waarvan circa 30% met ontsteking (non-alcoholische steatohepatitis, NASH). Dit betekent dat ongeveer 3% van de Nederlandse bevolking NASH heeft. De percentages NAFLD en NASH zijn waarschijnlijk een onderschatting, want het is op dit moment nog niet goed bekend hoeveel mensen met overgewicht en obesitas leververvetting hebben en in welk stadium. NAFLD is niet alleen een probleem van volwassenen; 15% van de kinderen heeft obesitas en een groter percentage overgewicht en in deze groep speelt leververvetting een rol.

Een interdisciplinaire aanpak

In maart 2015 werd in Maastricht het eerste European Fatty Liver Conference (EFLC)) georganiseerd over de systemische effecten van niet-alcoholische steatohepatitis (NASH). De lever, als centraal regulerend metabool orgaan, speelt een cruciale rol in het ontstaan en onderhouden van het systemisch inflammatoir effect dat bij NASH optreedt. De chronische inflammatie komt tot uiting in diabetes mellitus, hart en vaatziekten, maligniteiten en gecompliceerd leverlijden.

Vanuit deze context is het duidelijk dat NAFLD/NASH vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Het is dan ook de missie van de werkgroep dat klinisch hepatologen en basale/translationele onderzoekers samenwerking zoeken met endocrinologen, vasculair geneeskundigen, specialisten op het gebied van hart en vaatziekten, voedingsdeskundigenn en oncologen. Bijvoorbeeld onderzoek naar de pathogenese van NAFLD naar NASH en hepatocarcinogenese, is samenwerking cruciaal om diagnostische criteria te ontwikkelen zodat sneller progressie kan gediagnosticeerd worden. Hiermee kunnen in een vroegere fase nieuwe behandelmethoden ingezet worden om preventief HCC en eindstadium leverziekte te voorkomen. NAFLD creëert een grote uitdaging voor het vakgebied Hepatologie in volle breedte en in intensieve samenwerking met verschillende disciplines.