Stemmen

Tijdens de ALV van 30 september a.s. om 19.30 uur zullen de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVH ter accordering nogmaals aan u worden voorgelegd.

U kunt middels onderstaand formulier uw stem uitbrengen.