Presentaties DLW 2017

Friday, 23 June 2017

Complicaties na levertransplantatie

Dr. S. Darwish Murad, EMC

Hepatitis B: nieuwe ontwikkelingen op gebied van behandeling

Prof. dr. T. Vanwolleghem, UZA, Belgie

Thursday, 22 June 2017

Auto-immuun hepatitis

Prof. dr. J.P.H. Drenth, Radboudumc

Ziekte van Wilson

Prof. dr. R.H.J. Houwen, UMCU

Voeding en de lever

Dr. G.H. Koek, MUMC

Emergency TIPS

Prof. dr. J. Trebicka, University of Bonn, Germany, EF Clif

Diagnostiek en behandeling van acuut leverfalen

Prof. dr. F. Nevens, UZ Leuven, Belgie

Wednesday, 21 June 2017

Consultatieve hepatologie

Dr. M. Guichelaar, MST

Surveillance voor hepatocellulair carcinoom

Dr. K.J. van Erpecum, UMCU

Benigne levertumoren: rol van moleculaire subclassificatie

Prof. dr. A.A. Geerts, UZ Gent, Belgie

Genetische diagnostiek in de hepatologie

Dr. E.P.C. Plompen, RdGG

Stollingsstoornissen en anticoagulantia bij leverziekten

Prof. dr. J.N.L. Schouten, AZ Niklaas, Belgie

Drug-induced liver injury: casuistiek

Dr. D. Ramsoekh, VUmc en Dr. J. Verheij, AMC