DBLTG

De Stichting Dutch Benign Liver Tumor Group (DBLTG) is een landelijke medische werkgroep die zich richt op de verbetering van zorg voor patiënten met een benigne (goedaardige) levertumor. Deze website is bedoeld om informatie te verschaffen aan zowel medisch professional, onderzoeker als patiënt. Ga naar de website

DHCG

Op 2 juli 2014 werd in Utrecht de Dutch Hepatocellular & Cholangiocarcinoma Group (DHCG) opgericht. De DHCG is een gemeenschappelijk initiatief van Nederlandse medisch specialisten om de krachten in de strijd tegen lever- en galwegkanker te bundelen. Binnen de DHCG zijn de Nederlandse verwijscentra van HCC vertegenwoordigd en wordt er samengewerkt door hepatologen, chirurgen, oncologen, […]

Portale hypertensie

De werkgroep bestaat uit leden van zowel academische als regionale ziekenhuizen en heeft tot doel om de prevalentie van levercirrose en de daaraan gerelateerde complicaties in kaart te brengen. Daarnaast zullen landelijke studies worden ondersteund die de behandeling van complicaties van portale hypertensie moet verbeteren. Tenslotte zal de werkgroep een coördinerende rol spelen bij het […]

NAFLD/NASH

Door onder meer de succesvolle therapie voor hepatitis C en de sterke toename van niet-alcoholische leververvetting (NAFLD), zal op korte termijn het spectrum van de hepatologische praktijk ingrijpend veranderen. De ernst en toegenomen prevalentie van NAFLD wordt nationaal en internationaal steeds meer erkend, zoals ook blijkt uit de toename in onderzoek naar NAFLD en de […]

Cholestase

Cholestatische leverziekten omvatten een uitdagend spectrum van aandoeningen t.g.v. schade aan de galwegen en kenmerken zich door de opstapeling van galzuren en inflammatoire processen die schade veroorzaken van cholangiocyten en hepatocyten. De twee meest bekende cholestatische leverziekten, betreffen primaire biliaire cholangitis (PBC) en primaire scleroserende cholangitis (PSC). Hiernaast is er nog een grote diversiteit aan […]

Auto immuun hepatitis

Autoimmuun hepatitis (AIH) is een aandoening die in de schaduw staat van andere leverziekten. Er wordt weinig onderzoek verricht en de therapieschema’s zijn al meer dan 20 jaar onveranderd. In dat licht bezien is het niet meer dan logisch dat er een steeds sterkere roep is van patiënten met AIH om goed onderzoek op dit […]