Publicaties

de Veer  RC, van Hooff MC, Corpechot  C, Thorburn  D, Invernizzi  P, Lammers WJ, Janssen  HLA, Battezzati PM, Nevens  F, Lindor KD, Floreani  A, Ponsioen CY, Mayo MJ, Parés A, Mason AL, Kowdley  KV, Trivedi PJ, Hirschfield GM, Goet JC, Bruns T, Dalekos  GN, Gatselis  NK, Verhelst X, Hansen  BE, Harms  MH, van der Meer […]

Publicaties

The role of complement activation in autoimmune liver disease Maaike Biewenga; Arantza Farina Sarasqueta; Maarten E. Tushuizen; Eveline S.M. de Jonge-Muller; Bart van Hoek; Leendert A. Trouw; Autoimmunity Reviews 2020 Rapid Response to Treatment of Autoimmune Hepatitis Associated With Remission at 6 and 12 Months Pape S, Gevers TJG, Vrolijk JM, van Hoek B, Bouma […]

Algemene informatie

Over de werkgroepDe Dutch Benign Liver Tumor Group (DBLTG) heeft als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten met een goedaardige levertumor. Dit beoogt de DBLTG te bereiken via: Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren – een gezamenlijke agenda met doelen op korte en lange termijn Consolidatie en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar […]

Algemene informatie

Contactpersonen werkgroep Voorzitter: M.A. Lantinga, m.a.lantinga@amsterdamumc.nl Voorzitter: R. Maan, r.maan@erasmusmc.nl Secretaris: M.J. Coenraad, m.j.coenraad@lumc.nl Vergaderdata De werkgroep komt vier keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden lopende projecten besproken en kunnen nieuwe initiatieven geïntroduceerd worden. Via deze structuur worden de werkgroepvergaderingen gebruikt om kennis met elkaar te delen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. […]

Algemene informatie

Gezien de hoge ziektelast staat NAFLD op de agenda van vele onderzoeksinstituten, MDL-vakgroepen, farmaceuten en tevens patienten-verenigingen. De NAFLD werkgroep heeft volgende doelen rondom de volgende thema’s die door specifieke werkgroepen worden uitgewerkt: Klinisch diagnostisch en therapeutisch Systemische en extrahepatische complicaties Informatie en preventie Translationeel basaal van bench to bedsite   Contactpersonen Voorzitter: dr. Maarten […]

Algemene informatie

Over de werkgroep De Cholestase werkgroep van de NVH is op 23 september 2014 opgericht met als doel om het onderzoek naar cholestatische leverziekten in Nederland te faciliteren, stimuleren, en bevorderen. Mede gezien cholestatische leverziekten niet frequent voorkomen, is de interactie tussen basale en klinische onderzoekers een belangrijk speerpunt van de werkgroep om de kennis […]

Algemene informatie

Contactpersonen werkgroep Auto immuun hepatitis Voorzitter: Dr. Y.S. de Boer y.deboer1@amsterdamumc.nl Secretaris: Dr. B. Verwer bverwer@spaarnegasthuis.nl Vergaderdata U kunt u aanmelden en/of agendapunten aandragen bij de secretaris. Zij die zijn aangemeld voor de werkgroepvergaderingen zullen vooraf aan de bespreking een agenda toegestuurd krijgen, eventueel voorzien van bijkomende documenten. Werkwijze De werkgroep staat altijd open voor […]

V&VN Lever

Het netwerk leververpleegkundigen is een netwerk voor alle lever verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij het behandelen van patiënten met leveraandoeningen. Binnen dit netwerk wordt actuele kennis en ervaring op het gebied van de lever, in al haar facetten, gedeeld en actief uitgedragen. Wij zijn onderdeel van de V&VN MDL. Ga […]