Algemene informatie

Over de werkgroep
De Dutch Benign Liver Tumor Group (DBLTG) heeft als doel het verbeteren van de zorg voor patiënten met een goedaardige levertumor. Dit beoogt de DBLTG te bereiken via:

  • Coördinatie van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren – een gezamenlijke agenda met doelen op korte en lange termijn
  • Consolidatie en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek naar benigne levertumoren – het aanbieden van een platform waarop data verzameld wordt en waarop onderzoeksvoorstellen kunnen worden aangeschreven
  • Stimulatie van translationeel onderzoek – zonder vertaling van bevindingen van laboratorium naar kliniek heeft de patiënt geen baat bij onderzoek
  • Verdere ontwikkeling en implementatie van medische richtlijnen – landelijke uniformiteit in het verlenen van de zorg
  • Voorlichting voor het algemeen publiek over benigne levertumoren – vergroting van bewustwording en aandacht voor benigne levertumoren in de maatschappij

 Contactpersoon
Secretaris: drs. B.V. van Rosmalen
Email: secretaris@dbltg.nl

Vergaderdata
DBLTG-vergadering vindt jaarlijks plaats tijdens de najaarseditie van de Dutch Digestive Days

Werkwijze
Elk centrum is vrij zich aan te sluiten bij de DBLTG, mits er vertegenwoordiging is vanuit de afdeling maag-, darm-, en leverkunde, heelkunde, pathologie en radiologie. Hierna is men vrij om onderzoeksvoorstellen in te dienen (volgens de werkafspraken, https://dbltg.nl/onderzoek/werkafspraken/ ). Deze omvatten kaders voor de onderzoeksvraag, onderzoeksopzet, dataverzameling, en auteurs- en collaboratorschappen. Sleutel in de samenwerking is zowel het initiëren als het faciliteren van de beantwoording onderzoeksvragen waarbij iedereen erkend wordt voor het geleverde werk.

Namen werkgroepleden
Onderstaande leden participeren in de werkgroep

dr. V.E. de Meijer UMC Groningen (voorzitter)
drs. B.V. van Rosmalen Amsterdam UMC (secretaris) 
drs. M.P.D. Haring UMC Groningen (penningmeester)

Elk participerend centrum is vertegenwoordigd vanuit de afdeling maag-, darm-, en leverkunde, heelkunde, pathologie en radiologie en eventueel ook onderzoekers. Voor de actuele lijst met werkgroepleden, zie: https://dbltg.nl/werkgroep/deelnemende-centra/