Lopende studies

Lopende studies van de DBLTG werkgroep

Natural course and clinical outcome in benign liver tumors in the Netherlands (BELIVER): a nationwide prospective registry
BELIVER onderzoekt de invloed van goedaardige levertumoren op de kwaliteit van leven van patiënten. Alle patiënten met een klinisch relevante benigne levertumor worden geïncludeerd. De studie bestaat uit een tweejaarlijkse vragenlijst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van “computer adaptief testen”. Dit houdt in dat de opvolgende vragen worden gebaseerd op de gegeven antwoorden, wat voor een kortere vragenlijst en hogere accuraatheid van de meting van kwaliteit van leven zorgt. Indien patiënten een invasieve behandeling ondergaan zullen er vragenlijsten na 3, 6, en 12 maanden volgen. De studie zal in eerste instantie gedurende 5 jaar lopen, met mogelijke toekomstige verlenging bij succes.

Differentiation of iso-hyperintense lesions  in the hepatobiliary phase after Primovist injection (AILS)
De AILS-studie is een observationele cohortstudie die MRI-eigenschappen van hepatocellulair adenoom, focaal nodulaire hyperplasie & hepatocellulair carcinoom met een iso- of hyperintense HPB-fase tonen op een MRI met Primovist. Door deze eigenschappen te beschrijven, kan de studie meer inzicht geven in het onderscheiden van deze tumoren met uiteenlopende consequenties en behandelstrategieën.

Beta catenin activated hepatocellular adenoma characteristics on magnetic resonance imaging (TINTIN)
De AILS-studie is een observationele cohortstudie die MRI-eigenschappen van verschillende subtypen van hepatocellulair adenoom onderzoekt, en in het bijzonder beta catenine gemuteerd hepatocellulair adenoom.  Dit subtype is premaligne, en kan vervallen in hepatocellulair carcinoom. De hoge mate van zeldzaamheid heeft echter tot nog toe beschrijving van een grote serie verhinderd. Het beter herkennen van dit subtype kan clinici beter helpen te bepalen welke tumoren invasieve behandeld dienen te worden.

Population based study of surgical intervention in sub-5cm hepatocellular adenoma (PIRANHA)
De Europese richtlijn benigne levertumoren adviseert hepatocellulair adenoom invasief te behandelen, indien deze >5 cm diameter heeft na 6 maanden leefstijltherapie bestaande uit staken van orale anticonceptie en gewichtsverlies. Er is tot op heden niet onderzocht wat de chirurgische indicaties zijn van leverresecties bij hepatocellulair adenoom. De observationele cohortstudie PIRANHA onderzoekt de indicatie tot resectie, en zal de tumoren >5cm en <5cm met elkaar vergelijken. De studie is resultaat van een samenwerking tussen de kwaliteitsregistratie van de Dutch Hepatobiliary Audit en lokale dataverzameling gecoördineerd vanuit de DBLTG.