Lopende studies

Lopende studies van de DBLTG werkgroep Natural course and clinical outcome in benign liver tumors in the Netherlands (BELIVER): a nationwide prospective registry BELIVER onderzoekt de invloed van goedaardige levertumoren op de kwaliteit van leven van patiënten. Alle patiënten met een klinisch relevante benigne levertumor worden geïncludeerd. De studie bestaat uit een tweejaarlijkse vragenlijst. Hierbij […]

Lopende studies

Dutch PBC cohort study Voor deze studie van de Dutch PBC Study Group zijn alle identificeerbare patiënten met primaire biliaire cholangitis (PBC) in Nederland opgenomen in een database, waarbij belangrijke klinische parameters door middel van retrospectief statusonderzoek worden verzameld. Alle patiënten met PBC komen dan ook in aanmerking voor deze studie. Inmiddels is de datacollectie […]

Lopende studies

Lopende studies AIH werkgroep CAMARO studie De CAMARO studie is een gerandomiseerd, open label, multicenter klinisch onderzoek bij niet eerder behandelde patiënten met auto-immuun hepatitis waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van mycofenolaatmofetil en azathioprine. Op dit moment hebben we 9 centra open voor inclusie en hebben we 34 patiënten geïncludeerd. Het doel […]

Publicaties

Tushuizen ME, Holleboom AG, Koot BGP, Blokzijl H, van Mil SWC, Koek GH. Niet-alcoholische leververvetting: a lijvige epidemie. Ned Tijdschr Geneeskd 2020;164:D4096

Publicaties

Development and Validation of a Model to Predict Regression of Large Size Hepatocellular Adenoma A.J. Klompenhouwer, M. Alblas, B.V. van Rosmalen, M.P.D. Haring, E. Venema, M. Doukas, M.G.J. Thomeer, R.B. Takkenberg, J. Verheij, V.E. de Meijer, T.M. van Gulik, H.F. Lingsma, R.A. de Man, J.N.M. IJzermans.  Am J Gastroenterol. 2019;114(8):1292-1298 https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000182 Safety and efficacy of transarterial […]